Blandet treverk

Blandet treverk

Blandet treverk

  • kan inneholde et bredt spekter av materialer som kommer fra bygg og anlegg.
  • Dette kan være rent trevirke, paller, fruktkasser, malt trevirke, limtre, parkett og sponplater og mange mer.
  • Det er viktig å merke seg at impregnert trevirke, som for eksempel CCA og kreosot, ikke kan være en del av blandet treverk avfall. Det samme gjelder en del andre materialer som består av treverk.
Kan inneholde Skal ikke inneholde
✅ Rent treverk
✅ Treverk med lakk, maling, beis
✅ Paller
✅ Emballasje
✅ Byggematerialer
✅ Rivingsvirke og kapp
✅ Sponplater
✅ Kryssfinerplater
✅ Limtre
✅ Parkett
❌ Impregnert treverk (kreosot-, CCA- eller Cu-impregnert)
❌Treverk med lim
❌Tapet
❌Laminat
❌Vinduskarmer med glassruter av isoler
❌Huntonitt
❌Greiner, kvister og trestammer
❌Gips
❌MDF-plater
❌Siporex
❌Asfalterte plater
❌Brannhemmende plater
❌Øvrig avfall

Innsamling

  • kan for eksempel sorteres i store PP-sekker eller containere for frakt til avfallsstasjon.
  • Når treverket ankommer avfallsstasjonen vil det gjennomgås og kontrolleres, og eventuelle spikere og andre fragmenter tas bort med magneter.

Gjenvinning av blandet trevirke

  • Blandet treverk sorteres, kvernes og blir deretter levert til et forbrenningsanlegg.
  • Her benyttes materialet til energigjenvinning for produksjon av for eksempel fjernvarme eller damp.
YTTERLIGERE INFORMASJON
  • Treverk omfattes av deponiforbudet, ref. Avfallsforskriften kapittel 9.
    Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.