Dekk

Dekk

Dekk som har blitt skiftet ut eller er blitt ubrukelige på grunn av slitasje, skader eller aldring, må sorteres og gjenvinnes.

Innsamling skjer gjennom ulike kanaler, som for eksempel forhandlere, verksteder og innsamlingsstasjoner for gjenvinning. Når dekkene har blitt samlet inn, transporteres de til anlegg for gjenvinning

Kan inneholde Skal ikke inneholde
✅ Bildekk
✅ Traktordekk
✅ Lastebildekk
✅ Anleggsmaskindekk
❌ Transportbånd
❌ Gummibelter fra maskiner
❌ Skytematter
❌ Gummigranulat
❌ Blandet gummiavfall
❌ Andre avfallstyper
❌ Felger

Håndtering og gjenvinning

Dekk kan sorteres på flere ulike måter, avhengig av hvilke materialer de består av eller hva de brukes for. De kan for eksempel sorteres etter type (sommerdekk, vinterdekk eller allværsdekk) eller om de er for biler, lastebiler eller andre kjøretøy.

Mesteparten av dekkene består av gummi, men de kan også inneholde ståltråd, syntetiske fiber og andre materialer.

Gummidekk kan gjenvinnes ved å granulere dem, og gummigranulat deretter kan brukes til å lage kunstgressbaner, nye dekk, asfalt, gummimatter og andre produkter. Ståltråd og syntetiske fiber kan også gjenvinnes og brukes til å lage nye produkter.

Dekk kan derfor ikke kastes sammen med annet avfall, og må sorteres for seg selv.

Innsamling  er lovregulert fra Miljøverndepartementet, og lovverket er en del av Avfallsforskriften, kapittel 5. Kasserte kan også leveres til forhandler, og privatpersoner kan levere til kommunale gjenvinningsstasjoner.