Glass og metallemballasje

Glass og metallemballasje

Glass og metallemballasje avfall består av ulike typer glass, som for eksempel syltetøyglass, vin- og ølflasker uten returpant, og hermetikkbokser, samt metallokk. Det er viktig å skille ut dette avfallet fra andre typer avfall, som blyglass, krystall, keramikk, porselen, ildfast glass, glass fra farmasøytisk og kjemisk industri, plast, grus, stein, jord, batterier og andre avfallstyper.

Kan inneholde Skal ikke inneholde
✅ Glassflasker
✅ Syltetøyglass
✅ Hermetikkbokser
✅ Annen glass- og metallemballasje
❌ Poser, sekker, papp og/eller annen emballasje
❌ Porselen/keramikk
❌ Ildfaste former og glass
❌ Speil
❌ Glass-/metallemballasje som inneholder, eller har inneholdt helse og/eller miljøskadelige stoffer
❌ Maling- og lakkemballasje
❌ Lysstoffrør og lyspærer
❌ Glass/metall som inneholder, eller har inneholdt legemidler eller produkter fra farmasi / laboratorier
❌ Produktrester og annet avfall

Innsamlingen  skjer på ulike måter avhengig av hvem som er avfallsbesitter. Hoteller, restauranter, barer og lignende hentes glasset i beholdere på 140 liter, mens større volumer som fra bryggerier hentes i containere på normalt 10 m3. Glasset fraktes enten direkte eller via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandlingen av glass- og metallemballasje avfall innebærer at varen kontrolleres visuelt for etterfølgende finsortering. Metallavfall sorteres ut og videresendes til materialgjenvinning. Gjenvinningen av glass- og metallemballasje avfall skjer gjennom gjenvinning til nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong.

Metallemballasje smeltes om og blir for eksempel til spiker, bildeler og armeringsjern. Det krever en enorm mengde energi for å lage produktene vi omgir oss med. I et miljøperspektiv er derfor gjenbruk mye bedre enn å kaste og lage nytt hele tiden

Det er viktig å være nøye med å sortering, da det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av de uønskede avfallstypene. Dette reguleres i avfallsforskriften kapittel 6, som omfatter glassemballasje fra mat- og drikkevarer.