Hageavfall

Hageavfall

Hva er hageavfall?

Det inkluderer organisk og biologisk nedbrytbart avfall som stammer fra hager og uteområder, inkludert planter, gress, kvister og løv.

Både gress, planter, kvister, bark, greiner og løv er blant grønavfallet som regnes som hageavfall, og stammer typisk fra hager, fellesområder i sameier eller parker. Gjelder kun organisk avfall som er biologisk nedbrytbart.

Kan inneholde Skal ikke inneholde
✅ Kvist
✅ Greiner
✅ Røtter
✅ Gress
✅ Planter
✅ Blomster
✅ Løv
❌ Steiner
❌ Jord
❌ Frukt
❌ Grus
❌ Betong
❌ Øvrige typer avfall

Innlevering og behandling

kan for eksempel samles i en stor avfallssekk eller en container før levering til avfallsmottak. Hos avfallsmottaket vil hageavfallet som regel bli kvernet i store containere.

Gjenvinning

Blir kompostert hos avfallsmottaket, noe som betyr at avfallet gjennom biologisk nedbrytning blir om til jord. Materialene kan også brukes om overdekkingsmasse.

Hva skjer om man feilsorterer?

Dersom man feilsorterer hageavfall eller på annen måte ikke leverer i henhold til kravene, kan man få et sorteringsgebyr.