Isopor avfall (XPS, EPS)

Isopor avfall (XPS, EPS)

Isopor avfall (XPS, EPS)

Ekspandert og ekstrudert plast (XPS) er en type materiel som produseres ved å ekspandere polystyrenkorn med luft eller ved å ekstrudere polystyrenmel med varme og trykk. Resultatet er et hvitt, skumaktig materiale som er mykt og lett, men også stivt og holdbart. XPS er ofte brukt som isolasjonsmateriale i byggeindustrien, men også i emballasje og andre produkter som krever god isolasjonsevne.

Kan inneholde Skal ikke inneholde
✅ XPS som for eksempel markplater
✅ EPS / Isopor
❌ Markplater som er produsert før 2002
❌ Andre typer avfall

Sortering og gjenvinning

I Norge sorteres EPS / XPS-avfall som regel sammen med annet skumplastavfall, og kan gjenvinnes på en rekke måter. Det kan for eksempel brytes ned til granulater som kan brukes som råstoff i produksjon av nye produkter, eller det kan brukes som brensel i energigjenvinning.

Det finnes også en rekke alternative måter å håndtere XPS-avfall på, som for eksempel å gjenbruke det som fyllmateriale i konstruksjoner eller å omdanne det til biologisk nedbrytbart materiale gjennom en prossess kalt hydrotermisk karbonisering.

Er isopor spesialavfall?
En gang i tiden kunne vi kaste isopor sammen med plastemballasje. Det er det slutt på. På grunn av skjerpede krav fra gjenvinningsanleggene må isopor heretter leveres til gjenvinningsstasjonen eller kastes i restavfallet.